Kalender

Fra Inner Sea
Gå til: navigasjon, søk

Tiden går stortsett likt på Golarion som på jorden. Seksti sekkunder i et minutt, seksti minutt er en time og tjuefire timer er en dag. Folkeslagene i Golarion beregner tiden slik som på jorden også med syv dager i en uke og tolv 30-dagers måneder i et år. Årene blir beregnet fra da Aroden dannet det siste store imperiumet, selv om dette imperiet kollapset brukes kalenderen fremdeles i dag. I begynnelsen av Rise of Runelords kampanjen er året 4707 AR der AR står for Absalom Reckoning.

The current date is 22 Sarenith, 4721.

Ukedagene

The days of the week are as follows. Each day has a general purpose that most people in the Inner Sea region follow.

Day General Purpose
Moonday Work, religion [night]
Toilday Work
Wealday Work
Oathday Work, pacts signed, oaths sworn
Fireday Work
Starday Work
Sunday Rest, religion

Månedene

The months in Golarion correspond to our own, with each new year starting shortly after the solstice. The name of each month is etymologically tied to a specific god: Abadar, Calistria. Pharasma, Gozreh, Desna, Sarenrae, Erastil, Aroden, Rovagug, Lamashtu, Nethys, and Zon-Kuthon. Natives of Golarion see the gods reflected in the changing of the seasons, and their names for the months reflect this. (Gozreh's month, for instance, is a time of budding and new life, while Zon-Kuthon's is seen as the death of the old year.) Holidays in a given month are generally tied to their patron deity. In order, the months are:

Abadius (ah-BAY-dee-us) (Januar)
Calistril (KAHL-izz-trihl) (Februar)
Pharast (fah-RAHST) (Mars)
Gozran (GOHZ-ran) (April)
Desnus (DEZ-nuhs) (Mai)
Sarenith (sa-REHN-ihth) (Juni)
Erastus (eh-RAS-tuhs) (Juli)
Arodus (AIR-oh-duhs) (August)
Rova (ROH-va) (September)
Lamashan (lah-MAHSH-ahn) (Oktober)
Neth (NEHTH) (November)
Kuthona (koo-THOH-nah) (Desember)

Årstidene

Winter Solstice (Vinter)

Vernal Equinox (Vår)

Summer Solstice (Sommer)

Autumnal Equinox (Høst)

Full Moons (Fullmåned)